Blekinge museum

Rapportnummer

2012:14

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Schaktning för fjärrvärme inom kv Yngve i Ronneby.

Arkeologisk förundersökning. Ronneby socken, Ronneby kommun.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (683 KB) →
Tillbaka till rapporter →