Blekinge museum

Rapportnummer

2012:15

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Spandelstorp-Hässlegården-Mölletorp-Augerum.

Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.


Thomas Persson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →