Blekinge museum

Rapportnummer

2012:17

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Schaktning för fjärrvärme på stortorget.

RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (571 KB) →
Tillbaka till rapporter →