Blekinge museum

Rapportnummer

2012:18

Projekttyper

Antikvarisk kontroll

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Anläggande av fjärrvärme vid Rosenholm 2019-2010.

Antikvarisk besiktning. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →