Blekinge museum

Rapportnummer

2012:25

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Trefaldighetskyrkan Karlskrona stadsförsamling.

Arkeologisk förundersökning. RAÄ 77 Karlskrona socken, Karlskrona kommun.


Titti Fendin 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →