Blekinge museum

Rapportnummer

2014:16

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
kv Pottholmen. Frivillig arkeologisk utredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög och Mikael Henriksson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →