Blekinge museum

Rapportnummer

2014:25

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Torp 6:1. Särskild undersökning 1992 av röse, fornlämning RAÄ Lösen 4:1.

Thomas Persson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →