Blekinge museum

Rapportnummer

2012:3

Projekttyper

Antikvarisk kontroll

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Stenen vid Gissla sträte.

Antikvarisk övervakning i samband med återställande av skadad fornlämning. RAÄ 7:1, Mörrums socken, Karlshamns kommun.


Mikael Henriksson 2012
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →