Blekinge museum

Rapportnummer

2013:2

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
VA-ledning Kartorp-Listerby. Arkeologisk utredning och förundersökning. Listerby socken, Ronneby kommun.

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (10 MB) →
Tillbaka till rapporter →