Blekinge museum

Rapportnummer

2013:3

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Karlshamn 5:1. Östra skogsborg. Arkeologisk förundersökning. Karlshamns socken, Karlshamns kommun.

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (9 MB) →
Tillbaka till rapporter →