Blekinge museum

Rapportnummer

2013:7

Projekttyper

Antikvarisk kontroll

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Milasten 1:28 m.fl. Antikvarisk kontroll. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →