Blekinge museum

Rapportnummer

2013:8

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Frändatorp 25:13 och 25:14. Översiktlig kulturlandskapsutredning. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

Thomas Persson 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →