Blekinge museum

Rapportnummer

2009:28

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kv Kölen (Hästö marina) m.fl. Kulturmiljöutredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Stefan Flöög 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →