Blekinge museum

Rapportnummer

2009:49

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig
Väg E22 sträckan väg 529 till Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Arkeologisk utredning etapp 2.

Martin Hansson med bidrag från Kenneth Alexandersson, Björn Gedda, Mikael Henriksson, Åsa Jönsson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →