Blekinge museum

Rapportnummer

2011:8

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Gravar och boplats vid Vedeby. Karlskrona 6:24 Stadsträdgården, Vedeby, Särskild undersökning 2011. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Johan Åstrand 2011
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (26 MB) →
Tillbaka till rapporter →