Blekinge museum

Rapportnummer

2013:14

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Hjortsberga kyrka. Arkeologisk efterundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (22 MB) →
Tillbaka till rapporter →