Blekinge museum

Rapportnummer

2013:18

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kristianopels Camping. Efterundersökning inom RAÄ 222. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →