Blekinge museum

Rapportnummer

2013:19

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Drottninggatan etapp V. Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →