Blekinge museum

Rapportnummer

2013:24

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Öljersjö och Torstäva VA-ledning. Särskild arkeologisk utredning. Lösen socken, Karlskrona kommun

Arwo Pajusi 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →