Blekinge museum

Rapportnummer

2014:10

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Norje Sunnansund. Boplatslämningar från tidigmesolitikum och järnålder.

Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge.


Mathilda Kjällquist, Andreas Emilsson & Adam Boethius 2016
Tillbaka till rapporter →