Blekinge museum

Rapportnummer

2009:14

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Schaktning i korsningen Västra Torggatan/Karlskronagatan, Ronneby stad. RAÄ 214 Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge län.

Åsa Jönsson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →