Blekinge museum

Rapportnummer

2009:8

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Mjällby 74:1. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →