Blekinge museum

Rapportnummer

2014:22

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Ronneby 25:19. RAÄ 124 Särskild undersökning 2000. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Thomas Persson 2014
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →