Blekinge museum

Rapportnummer

2014:11

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.

Särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län.


Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson 2016
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (38 MB) →
Tillbaka till rapporter →