Blekinge museum

Rapportnummer

2013:27

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Fjärrvärme vid Sölvesborgs slott. Arkeologisk förundersökning inom Borgen 3. RAÄ 17 Sölvesborgs socken.Sölvesborgs kommun, Blekinge län.

Johan Åstrand 2013
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →