Blekinge museum

Rapportnummer

2009:32

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Kulturlandskapsutredning


Thomas Persson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →