Blekinge museum

Rapportnummer

2008:37

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Lösen 7:2. Lösen socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (383 KB) →
Tillbaka till rapporter →