Blekinge museum

Rapportnummer

2008:36

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Nättraby - Måstad 1:1 m.fl. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.

Kulturmiljöutredning


Mikael Henriksson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1024 KB) →
Tillbaka till rapporter →