Blekinge museum

Rapportnummer

2008:12

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
RAÄ Listerby 130. Listerby socken, Ronneby kommun.

Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning


Mikael Henriksson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →