Blekinge museum

Rapportnummer

2010:17

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckning



Socken/stad



Kommun



Län

Projektansvarig




Säby 4:14 Trummenäs. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

Särskild utredning


Mikael Henriksson 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (960 KB) →
Tillbaka till rapporter →