Blekinge museum

Rapportnummer

2008:27

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Västra Rödeby 3:1 Bubbetorp. Rödeby socken, Karlskrona kommun.

Kulturmiljöutredning


Mikael Henriksson 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →