Blekinge museum

Rapportnummer

2010:9

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kulturhistorisk analys och åtgärdsbeskrivning rörande den marina kulturmiljön vid Hanöbanken, Blekinge län.

Lars Einarsson 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (775 KB) →
Tillbaka till rapporter →