Blekinge museum

Rapportnummer

2009:34

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Lindholmen/Söderstjärna. Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (420 KB) →
Tillbaka till rapporter →