Blekinge museum

Rapportnummer

2010:7

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Karlskrona 6:24 Stadsträdgården. RAÄ 68, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →