Blekinge museum

Rapportnummer

2009:40

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Avaskär, RAÄ 223. Sjövik 1:1, Kristianopel socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk förundersökning


Åsa Jönsson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →