Blekinge museum

Rapportnummer

2009:31

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Anläggande av skyddsvall inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (797 KB) →
Tillbaka till rapporter →