Blekinge museum

Rapportnummer

2010:21

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Kristianopel S1, S2 m fl. RAÄ 206 Kristianopels socken, Karlskrona kommun.

Arkeologisk förundersökning


Mikael Henriksson 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →