Blekinge museum

Rapportnummer

2009:30

Projekttyper

Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun.

Särskild undersökning


Mikael Henriksson 2009
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (555 KB) →
Tillbaka till rapporter →