Blekinge museum

Rapportnummer

2011:9

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Fjärrvärmeschakt Västra Storgatan Sölvesborgs stad RAÄ 44.

Arkeologisk förundersökning


Martin Hansson 2011
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →