Blekinge museum

Rapportnummer

2010:4

Projekttyper

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Bubbetorp. Fossil åker RAÄ 42 och 44 Rödeby socken, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Arkeologisk förundersökning


Åsa Jönsson 2010
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (25 MB) →
Tillbaka till rapporter →