Blekinge museum

ANLÄGGNINGAR

I Wämöparken ville man skapa ett Blekinge i miniatyr. Redan första året 1910 byggdes Kaffestugan och Krutvikens gästgiveri i gammal stil. Året därpå uppfördes Lars Petterstugan som hämtats från Olofström. Under årens lopp har fler byggnader tillkommit. Den senaste, båtsmansstugan Rusatorpet, flyttades från Lyckeby 1993.

Foto Morgan Olsson 2017, Blekinge museum.