Blekinge museum

Friluftsteater

En friluftsteater uppfördes på Skåningaslätten 1913. På den nordvästra sluttningen byggdes sittplatser för 1000 personer. Teatern invigdes med skådespelet "Frithjof och Ingeborg" som spelades av Rydinska teatersällskapet. När intresset från friluftsteater svalnade återställdes platsen i ursprungligt skick.