Blekinge museum

Loftbod från Johannishus

Foto ovan Hugo Eneroth (HE 305)

I närheten av Lars Petterstugan stod tidigare en loftbod från Johannishus som skänktes till parken 1917 av Greve Hans Wachtmeister. Huset ansågs stamma från 1600-talet. 1991 förstördes huset genom en anlagd brand.

Boden på ursprunglig plats i Johannishus. (OF 02426)