Blekinge museum

Dokumentationer i urval

ID Dokumentation Dokumentationens namn

D1933001 Etnologisk undersökning
D1934001 Naturminnesinventering
D1936002 Om laxfisket i Mörrumsån
D1937001 Träslöjd och korgning i Blekinge
D1937002 Stenhuggeriet i Blekinge
D1947001 Blekingehistorier
D1955001 Broinventering
D1958001 Kulturhistoriska undersökningar vid Härnäs kraftverk Mörrumsån
D1959001 Fiskeriundersökning 55, 56 och 59
D1963001 Blekinge museums fiskenavigationsundersökning 1962-63?
D1966001 Båtundersökningar 1960-66
D1968001 Textilinventering
D1968002 Stenhuggeriundersökning - Tjurkö
D1968004 Kulturminnen i morgon: Olofströms kommun
D1974001 Marina spärranläggningar
D1974002 Sjöfartsorten Pukavik.  
D1974004 Byggnadsinventering Ronneby Blekan  
D1974005 Bebyggelseinventering Karlshamn
D1974006 Byggnadsinventering Torhamn sn  
D1974007 Byggnadsinventering Kristianopel sn  
D1975001 Korgar i Blekinge
D1975002 Byggnadsinventering Mörrums sn  
D1976001 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Mjällby sn
D1976002 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Ramdala sn 
D1976003 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Tjurkö sn (Tjurkö)
D1976004 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Torhamn sn (Öarna)
D1976005 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Hörvik
D1976006 Kulturhistorisk bebyggelseinventering Mjällby sn
D1976007 Bryggerier i Blekinge
D1978001 Byggnadsinventering i Sölvesborg 1978
D1980002 Broinventering. Inventering med foto
D1982001 Sydsvenskt lergods
D1982002 Trålfiske
D1983006 Bebyggelseinventering: Björkholmen
D1983007 Bebyggelseinventering Karlskrona 
D1984001 Kockums gjuteri i Kallinge
D1984002 Fiskrökerier i Blekinge
D1985002 Hasslö båtvarv
D1985003 Sydsvenskt lergods
D1985004 Klotter
D1986002 Mårtenssons båtbyggeri, Östra Hästholmen
D1986006 Fabian Månsson och arbetarrörelsen
D1989002 Fiskberedningsindustrin i Blekinge
D1989022 Kulturhistorisk Miljöinventering Karlskrona kommun
D1989023 Båtsmansstuga Isbergs-Svens stuga, Aspö sn  
D1990001 ABU Svängsta
D1990004 Karlshamns innerstadsbebyggelse
D1991001 Furs sanatorium
D1991003 Torskfisket i Östersjön
D1991009 Marcolins Glasbruk
D1992002 Scandia present
D1992003 Kronocharkuteriet. Dokumentation inför rivning 1992 
D1992004 Flyghangar nr 2. Dokumentation inför rivning 1992
D1993001 Stumholmens äldre bebyggelse
Bageribostället, Beklädnadsverkstaden
D1993002 Bondeminnen
D1993003 Landis och Gyr
D1993004 Porslinan
D1994004 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Trossö, Björkholmen och Stumholmen
D1994005 Hovmansbygd/ Ebbemåla. En kulturhistorisk utredning 1994
D1995001 Kvinnor i Blekinges skärgård
D1995002 Sverige i Blixtbelysning
D1995003 Marina spärranläggningar
D1995004 Karlskrona Lampfabrik
D1995005 Sociala Omsorgen i Olofström
D1995006 Öhästen
D1995009 Industriminnesinventering i Asarum och Ringamåla
D1996001 Ericsson
D1996002 Folkmusik
D1996006 Kakelfabriken
D1997001 Blekinges industrihistoriska arv
D1997002 Med smak av Blekinge
D1997003 Gamla dansbanor och nöjesplatser Karlshamns kommun 
D1997004 Gamla nedlagda idrottsplatser och fritidsanläggningar (Karlshamn).  
D1997006 Från vägskäl till dansbana-festplatser i Karlskrona kommun
D1997007 Industriminnen längs Mörrumsån
D1998002 Polenfärjan
D1998003 Stadens Torg. Fotodokumentation
D1998004 Blekingska röster
D1999001 Blekinges fiskeflotta 1999-2000
D1999002 Svarta linjen
D1999003 Ebbamåla gjuteri och mekanisk verkstad. Intervjuer, foto
D1999004 Senorens fryshus
D1999006 Granefors bruk
D1999008 Kustpilen
D2000002 Snickeriet i Siretorp
D2000003 Amiralens Köpcentrum, Karlskrona
D2000007 Svåra saker
D2001001 Vägkultur i Blekinge. Fotodokumentation
D2001002 Volvo Olofström
D2001008 Kulturmiljöutredning av Pottholmen i Karlskrona
D2002001 Granefors. Kulturhistorisk dokumentation av en industrimiljö 2002 
D2003001 Hjorthöjden i Ronneby. Etnologisk dokumentation
D2003002 Rosenholm-Bubbetorp kulturlandskapsutredning
D2003003 Påtorp-Anglemåla-Angelskog kulturlandskapsutredning
D2005002 Litterärt landskap
D2005003 Sweden Rock
D2005004 Alla inflyttade - personer som flyttat till Karlskrona
D2005005 Masten Festplats i Kristianopel
D2006001 Höryda dokumentation av en by
D2007001 Milstenar i Blekinge
D2007002 Ung i Blekinge/ Nattvandrare
D2007003 Eriksberg. Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning
D2007004 Matvik-Vettekulla. Hällaryds socken, Karlshamns kommun.  
D2007009 Medeltidsstaden II. Stads-GIS Sölvesborg.
D2008001 Ung i Blekinge
D2008002 Melodifestivalen
D2008015 Dannfeltska gravkapellet, L:a Holje
D2009001 Säsongsarbete i betodling
D2009024 Vedeby 6:24 Stadsträdgården. Kulturlandskapsutredning
D2010002 Ebbamåla Bruk
D2010003 Damminventering i Blekinge  
D2010010 Hällristningar i Blekinge. Väby 
D2011007 Kronoarbetskompaniet på Tjurkö
D2011008 Judiska församlingen
D2012001 Hvilans kyrkogård, Karlshamn gravplatsinventering
D2012002 Mörrumsån fasta laxfiske, restaurering av anläggning
D2012003 Halskragen i Eket.  
D2012005 Strandgården, fattigvård 
D2013001 Textilinventering
D2013002 Kronosmedjan i Lyckeby
D2014003 Kogubbar och stadsfarmar
D2018001 Orkla Fågelmara
D2019001 Dokumentation, markägare utmed nya E22 Lösen-Jämjö
D2019002 Wämöparken, se hemsidan

D2020001 Blekinge museum Migrant stories, se digitala filmer här.

D2021001 Dokumentation av coronapandemin i Blekinge