Blekinge museum

KvinnodräkterFoto: Blekingelivet/ Nisse Stormlod

De gamla dräkter och dräktdelar som finns bevarande utgör endast en mikoroskopisk del av de kläder som en gång burits. De kommer från olika geografiska områden, tider och olika sociala grupper och tyvärr finns oftast ytterst lite kringinformation om dem. Men vi kan ändå skapa oss en bild av hur dräkterna kan ha sett ut, allt ifrån livkjolen under 1700-talet till 1800-talets dräkt med kjol och livstycke. Blekinges kvinnodräkter är rika och varierade med ett stort inslag av importerade tyger. Vi kan idag inte urskilja några specifika drag för olika socknar. Däremot finns det skillnader i dräktskick mellan västra och östra Blekinge.

"...Det är med den blekingska klädedräkten, även som med språket, att den vid gränserna är nästan samma som i Skåne och Småland. Men överallt yttrar sig en tillväxande böjelse för prakt och yppighet. Kvinnokönets kläder äro i synnerhet både utmärkt vackra och utmärkt kostbara..." (Sjöborg 1792).

Till kvinnornas högtidsdräkter använde man gärna köpta tyger som kläde, vadmal, rask, siden och sammet, fina bomullstyger och tryckta kattuner. Både kjolar och livstycken var ofta kantade med sidenband. 

 
Flicka från Ronneby ur Forssells  "Ett år i Sverige" (1827–35).