Blekinge museum

Lediga tjänster

Just nu finns inga tjänster att söka på Blekinge museum. Alla lediga tjänster annonseras här på vår webbsajt, via Arbetsförmedlingens platsbank och eventuella facktidningar.

VÄNLIGEN OBSERVERA att museet inte tar emot några spontanansökningar!
Vi tar inte emot några spontanansökningar eftersom det inte är tillåtet att lagra dem enligt GDPR (Dataskyddsförordningen, eller allmänna dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen)!

Ann-Sofie Hjertsson HR
ann-sofie.hjertsson@blekingemuseum.se tel: 0455-304962

Blekinge museum arbetar i hela Blekinge, men har Karlskrona som hemvist och utgångspunkt. Vi är ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt. Blekinge museum ligger centralt i Karlskrona. Här finns museets utställningar men även arkiv och bibliotek. I föremålsmagasinet på Rosenholm finns museets stora föremålssamling samt fotoarkiv.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes!