Blekinge museum

Vi söker museichef

Blekinge museum startade 1899 och är idag ett regionalt museum med uppgift att både bredda och fördjupa kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön i länet. Museet har stora samlingar av föremål, foton och arkivalier. Verksamheten spänner över allt från pedagogik i skolan till utställningsproduktion, besöksnäringsfrågor, byggnadsantikvariska tjänster, digitalisering och arkeologiska projekt. Sedan 1983 är museet en stiftelse med Karlskrona kommun, Region Blekinge och Blekinge Hembygdsförbund som stiftare.


Museichef
Nuvarande länsmuseichef går vidare till nya utmaningar och vi söker nu en lämplig efterträdare.

Blekinge museums grunduppdrag enligt stadgarna är att förvalta samlingarna och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Man ska bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, regional utställningsverksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.

Ditt ansvar blir att utveckla museets framtida roll i regionen och omvärlden genom att aktivt lyfta fram kulturarvets och museets betydelse i samhällets utveckling. En viktig uppgift blir att samverka med andra aktörer. I rollen som museichef leder du hela museiverksamheten med ett 30-tal medarbetare. Din placering är i Karlskrona och du rapporterar till stiftelsens styrelse.
En central uppgift är att utveckla museet som en viktig kunskapsbank och som ett intressant besöksmål. En viktig del i detta är att på ett engagerat sätt arbeta för inkludering och breddning av målgrupper och perspektiv. I rollen ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. I dialog med styrelse, stiftare och anslagsgivare förväntas du skapa en väl fungerande verksamhet där museet blir en aktiv part i regionens utveckling.

Din profil
Du har bred erfarenhet av museirelaterad verksamhet, liksom relevant utbildning på högskolenivå. Du är en god kommunikatör och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, även på engelska. Samverkan med många parter, allt från hembygdsföreningar till internationella forskare, hör till vardagen.
Du har erfarenhet av ledarskap och av att skapa positiv utveckling. Värdegrundsarbete och upprätthållande av en god arbetsmiljö är viktiga faktorer.
Kunskap om publik verksamhet, samlingsförvaltning och om arkeologiska projekt är meriterande, liksom förståelse för den statliga samverkansmodellen med regionerna. Du är inläst på den allmänna museala utvecklingen i samhället, där bl.a. museilagen är ett viktigt inslag. Också den digitala och tekniska utvecklingen påverkar verksamheten påtagligt, vilket kontinuerligt ger nya utmaningar.
Du har god administrativ förmåga och dokumenterad erfarenhet av verksamhetsplanering, budgetarbete och ekonomi. Erfarenhet av politiskt styrda verksamheter och kunskap om Lagen om offentlig upphandling är meriterande.
Museet står inför flera stora utmaningar vad gäller ägande, omfattande renovering och utveckling av ett 20-tal byggnader. Det är därför viktigt att du kan sätta dig in i och föra dialog även på områden som inte hör omedelbart till det kulturella kärnområdet.

Kontakt
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att ta en första kontakt med Ann-Sofie Hjertsson, HR telefon 0455-30 49 62.

Fackliga representanter är:
DIK - Ola Palmgren telefon 0455-30 49 72,
VISION - Edyta Hauschke Winter telefon 0455-30 49 85.

Din ansökan med personligt brev och CV skickar du senast den 18 september till: nyttjobb@blekingemuseum.se