Blekinge museum

en humla som sitter på en röd klöverblomma.

Biologisk mångfald

Vi vill på olika sätt stärka den biologiska mångfalden i miljön kring Grevagården. I skötseln används i första hand kompost och naturgödsel. Vid framtida val av växtlighet är bland annat dess nytta för pollinatörer en aspekt. Vissa ytor sköts mer extensivt och bland annat läggs lämpliga ytor kring träden på bruksgården om till ängsmark. Med enkla medel kan värdefulla insatser göras för att gynna en mångfald av växter och djur.