Blekinge museum

Släkten Wachtmeisters adelsvapen.

Hans och Sophia Lovisa Wachtmeister

Greve Hans Wachtmeister (1641-1714) var en av kung Karl XI:s närmaste män och ledde arbetet med att bygga den nya flottstationen i Karlskrona. Han var generalguvernör över Blekinge län. Som amiralgeneral var han flottans högsta befäl.

1685 gifte han sig med Sophia Lovisa (1664-1720), dotter till Rutger von Ascheberg, generalguvernör över Skåne. Äktenskapet beskrivs som lyckligt och paret fick sju barn.

Grevagården var familjens palats i Karlskrona. De ägde även Skunkenbergs säteri, idag Johannishus, och Tromtö mellan Ronneby och Karlskrona. På godsen bedrevs jordbruk.

Amiralgeneralens tid räckte inte till att sköta ekonomin utan han överlät detta på sin hustru som var en förträfflig förvaltare och administratör.

På Johannishus slott förvaras hennes kassaböcker som hon började föra när hon var 28 år. Här kan vi följa hur hon noggrant noterade alla utgifter och inkomster för både familjen, jordbruket och byggandet av Grevagården. De sista noteringarna görs några månader före hennes död. Kassaböckerna ger en levande bild av henne själv och den tid hon levde i.

Hans Wachtmeister skadades under en resa till Stockholm i december 1713 då resvagnen han färdades i välte. Han repade sig aldrig och avled några månader senare vid 72 års ålder. Han jordfästes i Riddarholmskyrkan. 1715 flyttades hans stoft till Karlskrona och placerades i Wachtmeisterska gravkoret i Tyska kyrkan.

Sophia Lovisa överlevde sin make med sex år. Hösten 1717 blev hennes hälsa sämre. Den 26 mars 1720 upphör hon att göra sina dagliga anteckningar i kassaboken. På natten till den 1 augusti 1720 mottog hon nattvarden och somnade in på morgonen vid 56 års ålder.

Johannishus slott ägs och drivs än idag av amiralgeneralens ättlingar i rakt nedstigande led. Johannishus gods. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Sophia Lovisa Ascheberg, Hans Wachtmeisters hustru, i Blekingeboken 2005 som finns att köpa i museibutiken.